نویسنده = آرش اصفهانی زاده
تعداد مقالات: 1

1 بررسی تاثیر حاکمیتی شرکتی بر تجهیزمنابع در شعب بانک ایران زمین در شهر تهران
آرش اصفهانی زاده*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (507.93 K)