نویسنده = محمد گویا
تعداد مقالات: 1

1 تأثیر حاکمیت شرکتی و ویژگی های سهامداران بر عملکرد بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
محمد گویا*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (528.95 K)