نویسنده = ایوب یزدانی انرجان
تعداد مقالات: 1

1 شناسایی عوامل موثر بر عدم استقرار بهینه حاکمیت شرکتی و ارائه مدلی برای استقرار آن در نظام بانکی کشور
ایوب یزدانی انرجان*؛ غزاله لطیفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (692.58 K)