نویسنده = مهرزاد علیجانی
تعداد مقالات: 1

1 بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی درگرایش سهامداران بانک-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مهرزاد علیجانی*؛ علی نجفی مقدم؛ فاطمه صحرایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (628.61 K)