کلیدواژه ها = هیأت مدیره
تعداد مقالات: 1

1 شرکت‌ها و نظام بانکی کشور و چالش حاکمیت شرکتی: مقایسه تطبیقی مدل‌های موجود و بررسی چالش ها و انتظارت
پدرام پاک روان شمس آباد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (514.05 K)