کلیدواژه ها = تجهیز منابع
تعداد مقالات: 2

1 بررسی عملیات سپرده‌پذیری نظام بانکداری بدون ربای ایران از جنبه قواعد حاکمیت شرکتی
وهاب قلیچ*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (617.05 K)

2 بررسی تاثیر حاکمیتی شرکتی بر تجهیزمنابع در شعب بانک ایران زمین در شهر تهران
آرش اصفهانی زاده*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (507.93 K)