کلیدواژه ها = ساختار مالکیت
تعداد مقالات: 1

1 تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر تعامل بین ساختار مالکیت و مدیریت مصارف بانک ها
میر مرتضی موسوی*؛ قدرت قادری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (590.3 K)