اعضای کمیته علمی و داوران:

جناب آقای دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی - عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور
جناب آقای دکتر یوسف احدی - دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
سرکار خانم دکتر اعظم احمدیان - کارشناس ارشد پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی
جناب آقای  عبدالمهدی ارجمند نژاد - مدیر کل مقررات و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر مرتضی اکبری - مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران
جناب آقای ابوالفضل اکرمی - مدیر کل بررسی های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر  محمد امیدی نژاد - مدیر آموزش های کوتاه مدت موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
جناب آقای امیرحسین امین آزاد - مدیرکل اسبق مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی جمهوری اسلامی
جناب آقای علیرضا بلگوری - مدیر عامل بانک اقتصاد نوین
جناب آقای دکتر کوروش پرویزیان - مدیر عامل بانک پارسیان
جناب آقای محمد پورغلامعلی - رئیس اداره بانکداری اختصاصی و شرکتی بانک
جناب آقای دکتر محمدحسین پورکاظمی - دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
جناب آقای دکتر فتح اله تاری - دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
جناب آقای دکتر آرش تحریری - استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
جناب آقای دکتر سیدمحمدتقی تقوی فرد - دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
جناب آقای سعید جمشیدی - مدرس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
جناب آقای دکتر رضا حبیبی - عضو هیأت علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
جناب آقای سید محمدرضا حسینی - پژوهشگر مرکز پژوهشهای مجلس
جناب آقای دکتر محمدرضا حیدری - عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
جناب آقای دکتر هادی حیدری -  کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی
جناب آقای  دکتر سیداحسان خاندوزی - استادیار دانشکده برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
جناب آقای دکتر محسن خوش طینت - ریاست موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
جناب آقای دکتر کاظم دوست حسینی - عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
جناب آقای دکتر محمدعلی دهقان دهنوی - استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
جناب آقای دکتر نظام الدین رحیمیان - استادیار دانشگاه خاتم
جناب آقای دکتر محمدعلی رستگار - استادیار دانشگاه تربیت مدرس
جناب آقای دکترسیدمحمد رکن‌الساداتی - استادیار دانشگاه علم و فرهنگ
جناب آقای دکتر سیدعلی روحانی - کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس
جناب آقای دکتر محمدهادی زاهدی وفا - استادیار دانشگاه امام صادق (ع)
جناب آقای دکتر مهرداد سپه‌وند - مدیر گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی
جناب آقای دکتر محمد سلیمانی - هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)
جناب آقای دکتر سیدمحمدرضا سیدنورانی - دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
سرکار خانم دکتر مهشید شاهچرا - عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی
جناب آقای دکتر محمدجواد شریف‌زاده - عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) 
جناب آقای دکتر احمد شعبانی - دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)
جناب آقای دکتر الدار صداقت پرست - عضو هیأت علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
جناب آقای دکتر حسین صدقی - کارشناس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر مهدی طغیانی - هیأت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
جناب آقای مهندس ایمان عابدینی - عضو هیأت علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
جناب آقای  دکتر عباس عرب مازار - دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
جناب آقای دکتر صمد عزیزنژاد - عضو هیأت علمی مرکز پژوهشهای مجلس
جناب آقای دکتر حسین عیوضلو - عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)
جناب آقای دکتر ابوالفضل غیاثوند - استادیار دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
سرکار خانم دکتر سارا فخریان - رییس اداره اعتبارات خرد و متوسط بانک آینده
سرکار خانم دکتر مریم قره داغی - عضو هیأت علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
جناب آقای دکتر وهاب قلیچ -  عضو هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی
جناب آقای دکتر حسنعلی قنبری - عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تهران
جناب آقای دکتر سیدحسن قوامی - استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
جناب آقای دکتر اکبر  کشاورزیان - رئیس اداره کل آموزش بانک سپه
جناب آقای مهندس حسن کوهی - عضو هیأت علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
جناب آقای دکتر نوروز کهزادی - عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
جناب آقای دکتر سیاوش گلزاریان - عضو هیأت علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
جناب آقای دکتر حسن گلمرادی - عضو هیأت علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
جناب آقای دکتر علیرضا مسعودی - مشاور حقوقی
جناب آقای دکتر رسام مشرفی - رئیس گروه دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر غلامرضا مصباحی مقدم - عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع)
جناب آقای دکتر غلامرضا مصطفی‌پور - مدرس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
جناب آقای دکتر طهماسب مظاهری - ریاست سابق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای دکتر علی معصومی‌نیا - عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی
جناب آقای دکتر  سیدعباس موسویان - نویسنده و محقق اسلامی
جناب آقای دکتر اسماعیل میرزایی - عضو هیأت علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
جناب آقای دکتر حسین میثمی - هیأت علمی پژوهشکده پولی و بانکی
جناب آقای دکتر کامران ندری - مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی
جناب آقای رافیک نظریان - عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز 
جناب آقای مهندس ایمان نوربخش - مدیر ریسک بانک کارآفرین 
جناب آقای دکتر پیمان نوری بروجردی - معاون اقتصادی دادستان کل کشور
جناب آقای دکتر محمد ولیمقدم زنجانی - صاحبنظر و کارشناس پولی و بانکی

کمیته اجرایی:

جناب آقای دکتر محسن خوش طینت

جناب آقای فریبرز یزدان پناه

جناب آقای دکتر محمد امیدی نژاد

سرکار خانم نیلوفر جعفری

جناب آقای مهندس حسن کوهی

جناب آقای دکتر حسن گلمرادی آدینه وند

جناب آقای مهندس ایمان عابدینی