آدرس دبیرخانه: تهران، خیابان پاسداران، بالاتر از سه راه ضرابخانه، پلاک 195، مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران

 کد پستی: 1664647111

تلفن دبیرخانه : 27892485-27892468-27892424 

پست الکترونیک: I.B.Conf@ibi.ac.ir

 

Refresh Code