بررسی عملیات سپرده‌پذیری نظام بانکداری بدون ربای ایران از جنبه قواعد حاکمیت شرکتی
عنوان دوره: بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی
نویسندگان
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی
چکیده
حاکمیت شرکتی در نظام بانکی به روابط بانک و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله سپرده‌گذاران، تسهیلات‌گیرندگان، مشتریان خدمات بانکی، سهامداران، کارکنان و مدیران و غیره اطلاق می‌شود. از جمله این روابط به رعایت حقوق ذینفعان مرتبط است و چنانچه عملیات بانکی به تضییع این حقوق منجر شود، بی‌شک حاکمیت شرکتی نظام بانکی مورد خدشه واقع می‌شود. این مقاله که صرفا بر گروه سپرده‌گذاران و عملیات سپرده‌پذیری نظام بانکی متمرکز شده است، سعی دارد تا با استفاده از روش تحقیق کتابخانه‌ای به بررسی قواعد حاکمیت شرکتی در این حیطه بپردازد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد در سپرده‌پذیری حساب‌های قرض‌الحسنه (پس‌انداز و جاری) و حساب‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار زمینه تضییع حقوق سپرده‌گذاران و به تبع آن، تضعیف اجرای قواعد حاکمیت شرکتی وجود دارد. همچنین نشان داده می‌شود که راهکارهای پیشنهادی تفکیک سپرده‌های بانکی با استفاده از عقد «وکالت خاص»، نظارت بر عملیات بانکی جهت رعایت حقوق سپرده‌گذاران و تخصصی‌سازی شبکه بانکی می‌تواند این دسته از چالش‌های حاکمیت شرکتی در بانکداری بدون ربا را تا حد نسبی مرتفع سازد.
کلیدواژه ها