صبح روز شنبه 1397/6/10- افتتاحیه و ادامه نشست

- جناب آقای دکتر مجید قاسمی

تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر منابع و مصارف بانک های کشور


- حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سیدعباس موسویان و جناب آقای دکتر حسین میثمی

سپرده‌پذیری امتیازی (قرض‌الحسنه تعاونی)؛ ابزاری نوین جهت مدیریت منابع و مصارف قرض‌الحسنه در شبکه بانکی


 - جناب آقای دکتر علی صالح آبادی

بررسی چالش های پیاده سازی حاکمیت شرکتی در بانک های توسعه ای و تخصصی ایران و ارائه راهکارهایی برای ارتقاء آن


- جناب آقای دکتر صمد عزیزنژاد

ضرورت و راهکارهای استقرار حاکمیت شرکتی در بانک مرکزی


بعدازظهر روز شنبه 1397/6/10- سالن فیض
- جناب آقای علی بلگوری

جایگاه و ابعاد حاکمیت شرکتی در حصول به ثبات بانکی و اقتصادی


 جناب آقای دکتر سیدمحمد عباس نیا و سرکار خانم دکتر مرجان عبدی، جناب آقای سیدجلال محمودی

طراحی مدل ساختاری چالش‌های کلیدی پیاده سازی حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی (با استفاده از رهیافت مدل‌سازی ساختاری تفسیری)

 

- جناب آقای دکتر علی مهدوی پارسا و جناب آقای دکتر محمد طالبی

بررسی و شناخت ذی نفعان در بانکداری اسلامی و نقش و روابط فی ما بین با استفاده از روش تحلیل ذی نفع


- جناب آقای دکتر محمدرضا فقیری و جناب آقای دکتر مهدی فراهانی، جناب آقای دکتر عادل برجیسیان

 بررسی تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی بر پیامدهای ریسک پذیری بانک


- جناب آقای محمدعلی درویش زاده

بررسی رابطه بین هیأت مدیره قوی، تمرکز مالکیت و ریسک پذیری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


 بعدازظهر روز شنبه 1397/6/10- سالن عطار

- جناب آقای دکتر غلامحسن تقی نتاج و جناب آقای قدرت قادری، جناب آقای دکتر جمال بحری ثالث، جناب آقای میر مرتضی موسوی

تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر تعامل بین مسائل نمایندگی و مدیریت منابع و مصارف بانک ها


- جناب آقای دکتر محمدعلی رستگار و سرکار خانم فاطمه السادات میرزایی، جناب آقای امین صداقتی پور

مدیریت پویای منابع و مصارف بانک و رویکرد آینده نگر در محاسبه نسبت پوشش نقدینگی (LCR) و نسبت تأمین مالی پایدار خالصNSFR))


- جناب آقای سعید جمشیدی

مدیریت منابع و مصارف در بانک ها - چالش ها و راهکارها

 

- جناب آقای دکتر منصور رنجبر

بهبودکارایی تسهیم ریسک قرارداد مشارکت ابزارتخصیص بهینه مصارف بانکی: رهیافت اثر علامت‌دهی تئوری قراردادها


- سرکار خانم ندا خوان زاده و جناب آقای دکتر محسن صادقی

مدیریت حقوقی ریسک های اعتباری در بانکداری اسلامی

 

  بعدازظهر روز شنبه 1397/6/10- سالن شیخ مفید
- جناب آقای دکتر علی نصیری اقدم

سیاست پولی و هدایت اعتبار

 

- سرکار خانم سمانه پهلوان و جناب آقای دکتر کاظم دوست‌حسینی

نقش بانک مرکزی در استقرار حاکمیت شرکتی شبکه بانکی کشور


- جناب آقای احد شفق و جناب آقای صمد شفق، سرکار خانم لیلا عبدالهی دزفولی نژاد

نقش سازوکارهای برون سازمانی، درون سازمانی و بانک مرکزی در بهبود حاکمیت شرکتی (مطالعه موردی: بانک‌های منتخب در نظام بانکداری اسلامی)


- جناب آقای ابوطالب نعیمی

مقایسه اصول حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی و متعارف از منظر پارادایم‌های جامعه‌شناختی با تأکید بر نقش نظارتی بانک مرکزی 


- جناب آقای حجت اله دهقان و جناب آقای سید باقر فتاحی

چالش‌های قانونی حاکمیت شرکتی در سوپر مارکت‌های مالی و موانع پیش‌رو: مورد مطالعه سوپر مارکت‌های مالی کشور اندونزی

 

صبح روز یکشنبه 1397/6/11- نشست اول

- جناب آقای دکتر کوروش پرویزیان و جناب آقای مهدی قاسمی علی آبادی، جناب آقای محمدحسین خادم دزفولی

مدل مناسب برای سنجش شاخص حاکمیت شرکتی در نظام بانکی بدون ربا (رتبه بندی بانک های غیردولتی)

 

- جناب آقای دکتر طهماسب مظاهری

الزامات بانکداری اسلامی در مدیریت منابع مصارف شبکه بانکی کشور

 

صبح روز یکشنبه 1397/6/11- نشست دوم

- جناب آقای ابوالقاسم رحیمی انارکی

حاکمیت شرکتی و مدیریت منابع و مصارف در ایجاد ثبات مالی

 

- جناب آقای دکتر هادی اخلاقی فیض آثار

چالش ها و راه کارهای مدیریت بهینه منابع و مصارف در بانک ها (با تأکید بر بانک های دولتی)