حاکمیت شرکتی و ارزیابی عوامل اثرگذار استفاده از فناوری بلاک چین بر آن
عنوان دوره: بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی
نویسندگان
کارشناس ارشد
چکیده
بلاک چین یک نوع تکنولوژی و سیستم ثبت اطلاعات و گزارش می باشد که بیان کننده یک کاربرد جدید رمزنگاری و فناوری اطلاعات است که میتواند راه حلی باشد برای نگهداری و کدینگ رکوردهای حسابداری مالی و ممکن است منجر به تغییرات گسترده در حاکمیت شرکتی شود. در عصر حاضر بسیاری از کارگزاران مالی شروع به استفاده از این فناوری برای خرید سهام شرکت ها و ردیابی شفاف مالکیت آنها نموده اند. یکی از روش های نوین و موثر در ایجاد مفهوم حاکمیت شرکتی شفاف سازی در تمام زمینه های مربوط به شرکت می باشد که یکی از بستر های ایجاد این شفاف سازی استفاده از فناوری بلاک چین در ساختار مالی و انجام تراکنش های شرکت هاست. در این مقاله می خواهیم مفاهیم بالقوه این تغییرات را برای مدیران، سرمایه گذاران اصلی، سهامداران خرد، حسابرسان و سایر طرف های درگیر در حاکمیت شرکتی را ارزیابی کنیم. هزینه کمتر، نقدینگی بیشتر، نگهداری سوابق دقیق تر و شفافیت مالکیت ارائه شده توسط این تکنولوژی برای هر تراکنش ممکن است به طور قابل توجهی تعادل قدرت بین گروه های حاضر در حاکمیت شرکتی را بر هم بزند.
کلیدواژه ها