بررسی وضعیت حاکمیت شرکتی در بانک های ایران با توجه به وضعیت اسناد بالادستی و هیات مدیره بانک ها

عنوان دوره: بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی
کد مقاله : 1089-IBI (R1)
نویسندگان
1دانشگاه یزد
2فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق ع
چکیده
در سال‏های اخیر، حاکمیت شرکتی به یکی از جنبه‏های اصلی و پویای دنیای تجارت و علی الخصوص صنعت بانکداری تبدیل شده و توجه به آن به طور چشم‌گیری رو به افزایش است و پژوهشگران سراسر جهان توجه زیادی به توسعه و آزمون قوانین موجود و جدید حاکمیت شرکتی می‌نمایند. جایگاه و وضعیت حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری اسلامی ایران هنوز مورد بررسی شایسته قرار نگرفته است و داده های مناسبی نیز در این زمینه موجود نمی باشد. هدف از این پژوهش بررسی حاکمیت شرکتی در 36 بانک و موسسه اعتباری فعال در نظام بانکداری بدون ربای ایران و ارزیابی و رتبه‌بندی آن‌ها با توجه به جایگاه حاکمیت شرکتی در اسناد بالادستی آنها (شامل چشم انداز، ماموریت، اهداف، منشور اخلاقی و ارزش‌های بنیادین) و همچنین وضعیت هیات مدیره و کمیته‌های آن می‌باشد.
کلیدواژه ها