درباره پوستر

 

در ابتدا می توان به یکی از عمده ترین نکات پوستر یعنی رنگ ها اشاره نمود که شامل رنگ های فیروزه ای و آبی است. رنگ فیروزه ای، بیانگر شفافیت فکر و اندیشه و رنگ آبی چهره ای از واقعیت، پایداری و طبیعت ابدی را به نمایش می گذارد. رنگ لاجوردی برقرار کننده توازن در میان دو نیمکره مغز می باشد و تاثیرات مثبتی بجا می­گذارد. رنگ زرد را نشانه‌ی ذهن و تفکر برتر می‌دانند و همچنین رنگ سبز رنگ طبیعت است؛ سمبل رشد، نظم و تازگی. این رنگ احساس آرامش شدیدی را به شما القا خواهد کرد و عموما همراه با پول و ثروت می باشد.

در توضیح طرح و لوگوی همایش بانکداری اسلامی می توان به گنبد اشاره کرد. گنبد یکی از نمادهای معماری اسلامی می باشد. لذا ترکیب گنبد و لوگوی موسسه عالی آموزش بانکداری سمبل اصلی این پوستر و همایش بانکداری اسلامی را تشکیل داده است. نقش هایی که در زمینه پوستر بکار رفته، از نقش مایه های معماری اسلامی برگرفته شده است. استفاده از اشکال گندم، چرخ دنده، پول و کدهای صفر و یک در پائین پوستر هر کدام بیانگر کلمه و موضوعی خاص می­ باشد. گندم به معنای سازندگی و حمایت، پول نماد بانک، چرخ دنده نماد تولید و صنعت و کدهای صفر و یک نماد فناوری اطلاعات می­ باشد.

در پایان تمامی این رنگ ها، نقش مایه ها و شکل های استفاده شده در پوستر جلوه خاصی به پوستر بیست و هشتمین بانکداری اسلامی داده است.