معاون اقتصادی رئیس جمهور در بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی گفت:

خیلی نادر است که تورم بالای ۴۰ درصد به کمتر از ۱۰ درصد برسد

در بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی، لازمه‌ بانکداری اسلامی را تعادل دانست و گفت: «اگر این امر محقق شود آن وقت یک برابری با مفهوم عدل و بازار خواهیم داشت. راه دستیابی ما به اقتصاد، ایجاد تعادل در بازارها است. تامین و تنظیم مالی نامناسب تاثیر خود را در دراز مدت می‌گذارد. متاسفانه در گذشته این امر باعث جهش واردات و کاهش صادرات و تولید شد.»

محمد نهاوندیان در ادامه به نقش دولت در این زمینه اشاره کرد و شرح داد: «برقراری توازن و پیاده ساختن عدل در بانکداری، مستلزم هماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی و دیگر بخش‌ها است. درست است که بخش‌های مختلف مسئولیت‌هایی همچون برنامه‌ریزی، روابط کاری و سیاست‌گذاری پولی را برعهده دارند؛ اما یک اقتصاد داریم. تصمیمی که در روابط کار گرفته می‌شود، در سودآوری بنگاه تاثیر می‌گذارد و در توازن سیستم بانکی نیز خود را نشان می‌دهد.»

وی در ادامه و در همین رابطه افزود: «نظام بانکی ما باید منضبط‌ترین نظام باشد. لازمه تقویت نظارت در نظام بانکداری شفافیت است. بانک‌های ایرانی و خارجی باید مبتنی بر یک نفع متقابل باشد. هماهنگی اقتصادی وظیفه یک نفر یا چند نفر نیست. همه ما در یک کشتی نشسته‌ایم. در اقتصادی که سودآور نیست، اشتباه است بنگاه‌ها را سودآور کنیم.»

معاون اقتصادی رئیس جمهور به دستاورد مهم اقتصادی دولت یازدهم در مهار نرخ تورم اشاره کرد و گفت: «در تجربه بین‌المللی خیلی نادر است که تورم بالای ۴۰ درصد به کمتر از ۱۰ درصد برسد، رشد هم حاصل شود و از رکود خارج شویم. انصافا کار قابل توجهی بوده است و درنتیجه سیاست‌گذار به یک اجماع در رویکرد رسیده بود. باید بیشتر هماهنگ شویم. چرا که دستور کار امروز اقتصاد ایران، خروج غیرتورمی از رکود است.»