تاریخ:هفتم شهریور 1396 ساعت 14:09

 

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی گفت:

بانکداری امروز با آرمان‌های بانکداری اسلامی ناب فاصله دارد

در بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری و رئیس جمهور بر تولید و اشتغال گفت: «در حال حاضر تورم کاهش یافته است و شاهد بهبود نسبی فضای کسب و کار و رونق اقتصادی هستیم. ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، مثبت شدن نرخ تورم، کاهش نرخ سود بین بانکی، کاهش پایه پولی و رشد نقدینگی، تنظیم بازار غیر متشکل پولی، کاهش وابستگی بودجه به منابع غیر نفتی، تسهیل مردمی‌سازی اقتصاد از جمله مهم‌ترین دستاوردهای دولت یازدهم بوده است.»

دکتر مسعود کرباسیان به فاصله بانکداری امروز با آرمان‌های بانکداری اسلامی ناب اشاره کرد و گفت: «دولت باید سعی کند در مسیر اقتصاد اسلامی قرار بگیرد و آن را در جهت تحقق ماهیت اقتصاد اسلامی و کمک به عدالت اجتماعی و بهبود وضع زندگی مردم به کار ببندد. در واقع نقش دولت بازتوزیع درآمدها از طریق مالیات‌گیری و پرداخت‌های انتقالی است و باید اتکا بر منابع بانکی به حداقل میزان ممکن برسد؛ دولت باید تنها در هزینه‌های سرمایه‌ای معطوف به سود نیاز به کمک و تامین مالی از سوی بانک ها دارد به سراغ بانک‌ها برود.»

وزیر امور اقتصاد و دارایی راه دستیابی به موفقیت و رشد اقتصادی را در هماهنگی مستمر دستگاه‌های مختلف دانست و با اشاره به نقش مهم شفافیت در بانکداری اسلامی، شرح داد: «بانک به عنوان واسطه میان صاحبان سپرده و گیرندگان تسهیلات، طبق قرارداد درآمدی غیرثابت دریافت می‌کند. دریافت هزینه‌ای اندک از وام گیرندگان و ضمانت اصل سپرده‌های مشتریان درعین درآمدزایی، تاثیرات و امتیازات غیرمادی دیگری هم برای دولت دارد.»