دبیرکل همایش بین‌المللی بانکداری اسلامی:

اصلاح نظام بانکداری در حمایت از تولید و اشتغال ضرورت دارد

دبیرکل همایش بین‌المللی بانکداری اسلامی در سخنرانی آغازین همایش درباره‌ی نقش تعیین‌کننده اعتبارات در سرمایه‌گذاری گفت: «از مهم‌ترین شیوه‌های اعتبارسنجی، تعیین حدود اختیارات ارکان مالی و شیوه‌های تعیین نرخ تسهیلات است که بالقوه در معرض کاستی قرار دارند. هم‌چنین بازبینی و اصلاح نظام بانکداری در حمایت از تولید و اشتغال ضرورت دارد.»

محسن خوش طینت توزیع عادلانه‌ی اعتبارات و ثبات و سلامت بانک‌ها را یکی از اصلی‌ترین مقررات شمرد و افزود: «در راستای حمایت از تولید و اشتغال باید دید در دهه‌ی نود چه اتفاقی افتاده است که در سطح بین‌المللی مدل‌های جدید برای ریسک اعتباری رشد فزاینده‌ای یافته است. از جمله عوامل موثری که در روند چنین رشدی نقش به‌سزایی را ایفا کرده، تغییر در شیوه‌ی نظارت نهاد پولی است.»  

وی در ادامه با اشاره به برگزاری میزگرد تخصصی ضرورت کاهش نرخ سود بانکی در راستای حمایت از تولید و اشتغال، محورهای سخنرانی بیست و هشتمین بانکداری اسلامی را چنین برشمرد: «ضرورت بازبینی و اصلاح نظام اعتباری بانک های کشور در راستای حمایت از تولید و اشتغال، نظارت مؤثر اعتباری بانک مرکزی در راستای حمایت از تولید و اشتغال، فرصت‌ها و چالش‌های حقوقی نظام اعتباری بانک‌های کشور در راستای حمایت از تولید و اشتغال، راهکارهای توسعه تعاملات بانکی بین‌الملل در راستای حمایت از تولید و اشتغال، راهکارهای عملی برای تقویت منابع اعتباری بانک‌ها در راستای حمایت از تولید و اشتغال، نقش بازار سرمایه در بهبود عملکرد نظام اعتباری بانک‌ها در راستای حمایت از تولید و اشتغال.»

دبیر کل بیست و هشتمین همایش بین‌المللی بانکداری اسلامی بر این نکته نیز تاکید کرد که بازار سرمایه همواره باید مکمل نظام بانکی باشد؛ نه جایگزین آن.