درباره هشتمین گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک­های کشور 

با عنایت به نقش مهم رؤسای شعب بانک­ها در موفقیت و پیشبرد استراتژی ها و اهداف عملیاتی بانک­ها در نیل به اهداف نهایی سیاست گذاری پولی و بانکی، مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران همواره کوشش نموده است علاوه بر برنامه­ های آموزشی بلند مدت و آموزش ­های حرفه­ ای و تخصصی، در راستای اهداف و وظایف آموزشی و پژوهشی خود افزون بر "همایش­ های سالانه بانکداری اسلامی"، سمینارها و کارگاه­ ها آموزشی و نشست­ های تخصصی، "گردهمایی رؤسای موفق شعب بانکهای کشور" را نیز همه ساله برگزار نماید. این گردهمایی با هدف ایجاد بستر و فرصت مناسب برای تعامل و انتقال تجربه­ ها و دست­آوردها بین رؤسای موفق و دیگر مدیران شبکه بانکی کشور و همچنین قدردانی و تکریم رؤسای موفق شعب بانک­ها و مؤسسات اعتباری کشور برگزار می­ شود. این رویداد همچنین فرصت مناسبی فراهم می­آورد تا آخرین تغییر و تحولات در حوزه بانکداری در سطح شعب مطرح و دیدگاه­ های مدیران ارشد نظام بانکی کشور در این خصوص به مخاطبین ارائه شود.
با توجه به اهمیت موضوع ارزیابی عملکرد شعب بانک­ ها و مؤسسات اعتباری کشور در راستای اتخاذ تصمیم­ های مناسب و متناسب با شرایط روز و تحولات بازار، شعار هشتمین گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک­ های کشور "راهکارهای نوین در ارزیابی عملکرد شعب" تعیین شد. اهمیت توجه به این موضوع از آنجا ناشی می ­شود که ارزیابی عملکرد فرایندی است که بر اساس آن می ­توان ارتباط بین استراتژی ­های بانک و اهداف مرتبط با هر استراتژی­ را تبیین و بررسی نمود. در واقع، مدیریت عملکرد، نقش واسط بین استراتژی­ ها و نتایج مورد نظر بانک را بازی می­ کند و مبتنی بر آن می­ توان به ارزیابی میزان حصول به اهداف استراتژیک پرداخت. حصول اطمینان از اینکه استراتژی های بانک به فعالیت­ های مناسبی منجر شده و نیروی انسانی درگیر در این فعالیت­ ها نقش خود را به درستی ایفا نماید، بزرگترین دغدغه واحد مدیریت منابع انسانی هر بانک است. در این راستا، همچون سنوات گذشته، به منظور کسب اطلاع از تجارب ارزشمند رؤسای برتر شعب بانک­ ها و مؤسسات اعتباری کشور در خصوص نحوه صحیح و اثربخش ارزیابی عملکرد شعب و به اشتراک گذاری این تجربیات ارزنده در روز برگزاری گردهمایی، طی هماهنگی های به عمل آمده با نمایندگان محترم بانک­ها و مؤسسات اعتباری حاضر در گردهمایی، نسبت به گردآوری نظرات رؤسای برتر شعب در خصوص مهمترین شاخص­ های ارزیابی عملکرد اقدام شد. اطلاعات دریافت شده در این خصوص در کمیته علمی گردهمایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتیجه بررسی­ ها و تحلیل­ های انجام شده در روز برگزاری گردهمایی ارائه شده است.
امید است دستاوردهای این گردهمایی بتواند سهمی هرچند اندک در بهبود عملکرد و نظام انگیزشی کارکنان شبکه بانکی کشور، به ویژه کارکنان شعب بانک­ها ایفا نماید.
 نکات قابل ذکر درخصوص گردهمایی
تعداد بانکهای شرکت کننده: 29
تعداد نفرات برتر معرفی شده از طرف بانکها: 313
سایر مدعوین: مدیران عامل، عضو هیأت مدیره ناظر شعب، مدیران امور شعب بانکها
سخنرانان احتمالی: آقای فرشاد حیدری، آقای دکتر سیف
محل برگزاری: خیابان میرداماد، ساختمان بانک مرکزی ج.ا.ا
شعار گردهمایی: راهکارهای نوین در ارزیابی عملکرد شعب