آیت الله سید مصطفی محقق داماد:

دولت نباید به بانک مرکزی دستور دهد

آیت الله سید مصطفی محقق داماد گفت: دولت نباید به بانک مرکزی دستور دهد، باید عالمان بزرگی انتخاب کند و اطمینان دهد که دخالت نمی‌کند و توقعی برای مردم ایجاد نکند.

آیت الله سید مصطفی محقق داماد، استاد دانشگاه تهران درباره جایگاه اصلی منع غرر در معاملات بانکی و حاکمیتی در بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی گفت: بانک، امروز یکی از ضرورت های زندگی تمدن بشری است و محال است بدون بانک امروز بتوان جامعه ای داشته باشیم. شهروند بدون بانک نمی تواند زندگی کند زیرا تمام فعالیت های اقتصادی بدون بانک امکان پذیر نیست و گوسفند داری سبک سابق و زندگی چادرنشینی دیگر وجود ندارد.

وی در ادامه سخنان خود به آیات قرآن کریم اشاره کرد و گفت: اموال به یک نگاه مال عمومی است. هر مالی، مال همه است و مدیریت آن را باید به دست افراد عاقل و با دانش سپرد. او معتقد است :باید ببینید اموالتان را به دست چه کسی می‌سپرید. باید خرد او را بیازمایید و سپس مدیریت را به دست او بدهید. باید توجه کنید که مال ملت مثل خون در رگ آنهاست و قوام ملت به مال آنهاست.

وی اظهار داشت: در حاکمیت شرکتی یکی از مشکلات امروزه در نظام بانکی رابطه آگاهی و شفافیت میان بانک ها و مشتریان وجود ندارد؛ مشتریان بانک ها نمی دانند با پول آنها چه می شود و بانک ها چگونه مدیریت می کنند؟ مشتری نمی‌داند به نفع او کار می‌کنید یا ضرر او. او افزود: دربند ۳۸ اصول راهنمای اعمال حاکمیت شرکتی«منع غرر» داریم و در معاملات بانک ها «غرر» رخ می دهد. این بند می گوید موسسات باید شیوه ها، رویه های اجرایی و حقوقی را مشخص کنند تا به طور کافی پاسخگوی هرگونه مساله ای بوده تا نوعی از غرر را ایجاد کنند. این همان چیزی است که در حقوق اسلامی آمده است. او افزود:من تجاری در سطوح بالای کشور می‌بینم که درست نمی‌دانم چه می‌کنند با بانک و بانک با آن‌ها چه رابطه‌ای دارند. این هم به ضرر بانک است و هم مشتری.

محقق داماد گفت: مشکلی که در اینجا وجود دارد و در غرب نیست این است که در غرب حتی اگر فردی بخواهد ازدواج کند از مشاوره حقوقی استفاده می کند اما در کشور ما حتی تاجران بزرگ نیز به تنهایی از بانک وام دریافت می کنند، بدون آنکه بدانند بانک چگونه این وام را در اختیار وی قرار می دهد.

وی خطاب به رییس بانک مرکزی گفت: اگر می‌خواهی به وظیفه‌ات عمل کنی بدان که ما دریک ابر مسئله هستیم. ما در جنگ احزاب اقتصادی هستیم، جنگی که بالاترین قدرت جهان با همه وجود به جنگ آمده و اگر می‌خواهی مشکل را حل کنی باید بدانی که ارز در یک هفته مالی که در جیب هر ایرانی بود یک سوم کاهش یافت. پیشنهاد می‌کنم بانک مرکزی مستقل باشد تا موفق عمل کند. او افزود:بانک مرکزی کارمند دولت هست و نیست. دولت نباید به بانک مرکزی دستور دهد، باید عالمان بزرگی انتخاب کند و اطمینان دهد که دخالت نمی‌کند و توقعی برای مردم ایجاد نکند.به گفته وی باید برنامه طولانی برای حل مشکل کشور انجام شود و با استفاده از تاریخ مشکلات را حل کرد.  بانک مرکزی امانت دار مردم است و با برنامه علمی باید برنامه ریزی کند. آقایان مسئولین ، ملت ایران وطن پرست است. او تصریح کرد:ارزهای خارج کشور را برگردانید و ببینید چگونه مشکل حل می‌شود. چرا از تجربه ترکیه استفاده نمی‌کنید. ایرانیان و مسئولان با ایران مهربان باشید دخالت در امور خصوصی بقیه نکنید تا با سینه باز برگردند و سرمایه‌هایشان را برگردانند.