مدیرعامل بانک خاورمیانه مطرح کرد:

تاکید بر شفافیت و اجرای IFRS  در بانک ها

مدیرعامل بانک خاورمیانه بر ضرورت مدیریت ریسک، استقلال، پاسخگویی و مسئولیت‌های اجتماعی در نظام بانکی تاکید کرد و گفت: تمامی بانک‌ها برای شفافیت باید صورت‌های مالی خود را با استاندارد IFRS تطبیق دهند.

پرویز عقیلی کرمانی، در بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی به نقش تکنولوژی در استقرار حاکمیت شرکتی موثر در بانک اشاره کرد و‌ گفت: حاکمیت شرکتی مسئله‌ مجهولی است که چندان به آن توجه نمی‌شود. در واقع حاکمیت شرکتی بالاترین مقام  در هر موسسه، بانک ، شرکت های تولیدی و بازرگانی است که رابطه بین هیات مدیره با تمامی ذی‌نفعان بانک از جمله سهامداران، کارکنان، مشتریان، نهادهای نظارتی همچون بانک مرکزی و دولت را مشخص می‌کند.

او با بیان این که برای آنکه هیات مدیره بتواند وظیفه خود را به درستی انجام دهد و بانکی فعالیت سالم داشته باشد، باید وظایفی از جمله مدیریت ریسک را کنترل کند افزود: برای اینکه بانکی بتواند موفق عمل کردن، هیات مدیره بانک که رکن اصلی تصمیم گیرنده به شمار می‌آید باید به صورت مستقیم از استفاده از منابع بانک و ریسکی که متوجه بانک می‌شود، اطلاع داشته باشد.

عقیلی کرمانی در ادامه به اهمیت واحد تطبیق در بانک ها  اشاره کرد و گفت: دراین مقوله باید این امر مورد توجه قرار گیرد که آیا  مدیریت اجرایی به طور دقیق قوانین، مقرارات، بخشنامه‌های بانک مرکزی همچون قانون بانکداری بدون ربا یا مقررات بال را درست رعایت می کند یا خیر؟ دراین رابطه بانک مرکزی باید این قوانین را به روز کند و در اختیار بانک ها قرار دهد که به نظرمی رسد ما دراین زمینه تا حدی عقب هستیم.

مدیرعامل بانک خاورمیانه در ادامه، موضوع کفایت سرمایه در بانک ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: در بحث  کفایت سرمایه این موضوع مورد تاکید قرار گرفته است که چه میزان سرمایه بانک و چه میزان از سرمایه سپرده گذاران برای سرمایه گذاری در قالب تسهیلات یا طرح ها استفاده شود.

او افزود: بنابراین زمانی که مقررات اجازه نمی‌دهد بانک بنگاه‌داری کند و بانک از کفایت سرمایه مناسب برخوردار نیست، آن بانک  نمی تواند سرمایه‌گذاری داشته باشد و چنین بانکی ریسکش افزایش می‌یابد که دراین راستا هیات مدیره باید بر بحث مدیریت ریسک بانک ها نظارت داشته باشد.

عقیلی کرمانی افزود: سومین رکنی که هیات مدیره برای نظارت کافی بر فعالیت‌های زیرمجموعه موسسه‌ای که مسئولیت آن را دارد لازم دارد، این است که آیا کنترل و حسابرسی داخلی وظایف خود را درست انجام می دهد یا نه؟ وظیفه اصلی حسابرسی داخلی این است هر اقدام و فعالیتی که در بانک صورت گیرد باید قبل از آن بررسی های کافی انجام شده باشد.

وی گفت: امروزه تکنولوژی در بانکداری حرف اول را می‌زند و می تواند کمک کند تا  بتوانیم ریسک، ‌تطبیق و حسابرسی داخلی را به درستی انجام دهیم.

 او با بیان این که برای بهبود وضعیت، مهم‌ترین موضوع این است که بانک‌ها باید  از سلامت و درستکاری برخوردار باشند افزود: بحث شفافیت موضوع حایز اهمیت دیگری است که باید در بانک ها رعایت شود و این موضوع یک رکن اساسی در سیستم بانکی می باشد. در همین راستا لازم است که  استاندارد حسابرسی بین المللی (IFRS) به درستی اجرا شود تا شفافیت را تجربه کنیم و  هرچه تاخیر داشته باشیم لطمات بیشتری خواهیم خورد  و فساد در سیستم بانکی بیشتر می‌شود.  وی بحث پاسخگویی به مشتریان ، مسولیت پذیر بودن، استقلال کافی، انصاف، توجه به مسولیت های اجتماعی را از دیگر موضوعات مهمی دانست که باید در بانک ها مورد توجه قرار گیرد.