ارائه دهنده مقاله

 عنوان مقاله  دریافت فایل
سید داود زارع اسکندری چالشهای خصوصی سازی بانکها

محمد هادی مهدویان

سید محمود علوی

ارزیابی مفاهیم مختلف پول و سیاست گزاری پولی در ایران
ناصر خیابانی یک الگوی کلان پویا به منظور پیش بینی فصلی متغیرهای کلیدی کلان و پولی اقتصاد 

یوسف فرجی

سید سعید وکیلی

ضرورت خصوصی سازی بانکهای تجاری در ایران و ارایه مدل مناسب با استفاده از تجربیات سایر کشورها 
حامد شادکام  پی ریزی یک بازار مالی کارآمد و چالشهای پیش روی بازارهای در حال توسعه 
سید عباس موسویان  مبانی فقهی و حقوقی الگوی جدید بانکداری بدون ربا 
مینا جزایری بررسی ماهیت برخی اصول نظارتی کمیته بازل و انطباق آن با قوانین ایران 
سیمین سادات چاوشی  ارزش گذاری اختیار معامله 
رسول کاظمی معرفی مفهوم ارزش در معرض خطر و کاربرد آن در اندازه گیری ریسک بانک 
شعبانعلی دهقان  تخمین ریسک بهره درسیستم بانکی ایران 

سید محمد کریمی

علی مزیکی

الگوی پیش بینی ترازنامه یک بانک تازه تاسیس شده مفروض بر اساس اصول مدیریت دارایی ها و بدهی ها 

حسن سبزواری

ایمان نوربخش

برآورد و مقایسه مدل امتیازدهی اعتباری پارامتریک لاجیت با روش غیر پارامتریکCART 

حسن کوهی

اسماعیل میرزایی

بررسی عوامل موثر بر موقعیت مکانی شعب بانک های فعال 
اکبر چشمی  عوامل موثر بر استفاده از دستگاه های POS از منظر مصرف کنندگان 
حمید برهانی کارایی و راه کارهای افزایش آن در بانک های تجاری 
محمدرضا طوسی تاثیر نا اطمینانی بر تصمیمات بانک ها در زمینه مدیریت پرتفولیو: مورد ایران

علی قاسمی ارمکی 

محمد هادی بحرالعلوم

مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی

مهدی ایران نژاد پاریزی

ناهید جاویدیار

عوامل موثر بر یادگیری سازمانی و رابطه آن با عملکرد سازمانی در بانک های تجاری(دولتی)