کلیدواژه ها = ساختار هیئت مدیره
تعداد مقالات: 1

1 ارزیابی ارتباط حاکمیت شرکتی با عملکرد مالی (مورد مطالعه : بانک ملی)
سلمان عباسی راد*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (683.05 K)