کلیدواژه ها = شفاف سازی
تعداد مقالات: 2

1 مسئله شفافیت در استقرار حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی کشور (رهیافت: بررسی پیمایشی اصل 12 سند کمیته بال درایران)
حسین حشمتی مولایی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (776.91 K)

2 ارزیابی ارتباط حاکمیت شرکتی با عملکرد مالی (مورد مطالعه : بانک ملی)
سلمان عباسی راد*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (683.05 K)