کلیدواژه ها = عملکرد بانک
تعداد مقالات: 2

1 تأثیر حاکمیت شرکتی و ویژگی های سهامداران بر عملکرد بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
محمد گویا*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (528.95 K)

2 تأثیرحاکمیت شرکتی بر خلق ارزش بانک‏ها (مورد مطالعه: بانک‏ها و موسسات اعتباری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
محمدعلی رضائی*؛ حشمت اله نظری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (633.87 K)