نوع پذیرش = �������� ��������
تعداد مقالات: 25

1 چارچوب مناسب حاکمیت شرکتی در بانک های توسعه ای ایران
محمدعلی دهقان دهنوی؛ یکتا پاک نیت*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (395.63 K)

2 بررسی عملیات سپرده‌پذیری نظام بانکداری بدون ربای ایران از جنبه قواعد حاکمیت شرکتی
وهاب قلیچ*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (617.05 K)

3 شرکت‌ها و نظام بانکی کشور و چالش حاکمیت شرکتی: مقایسه تطبیقی مدل‌های موجود و بررسی چالش ها و انتظارت
پدرام پاک روان شمس آباد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (514.05 K)

4 تاثیر معیارهای سلامت بانکی بر سودآوری بانکهای تجاری: در ایران
رضا محسنی*؛ فهیمه شیرزاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (587.01 K)

5 اثر متغیرهای کلان اقتصادی و تحریم بر جذب سپرده‌های بانکی در ایران
علی پارسا*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (734.41 K)

6 نقش حاکمیت شرکتی در مدیریت ذی‌نفعان در شبکه بانکی ایران
ماندانا طاهری*؛ یاسین امینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (859.73 K)

7 شناسایی عوامل موثر بر ضرورت اصلاح قوانین پولی و بانکی در راستای استقرار حاکمیت شرکتی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
کامیار قاضی خوانساری*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (708.86 K)

8 حاکمیت شرکتی و ارزیابی عوامل اثرگذار استفاده از فناوری بلاک چین بر آن
بهمن اشرفی جو*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (260.63 K)

9 بررسی تاثیر حاکمیتی شرکتی بر تجهیزمنابع در شعب بانک ایران زمین در شهر تهران
آرش اصفهانی زاده*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (507.93 K)

10 مسئله شفافیت در استقرار حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی کشور (رهیافت: بررسی پیمایشی اصل 12 سند کمیته بال درایران)
حسین حشمتی مولایی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (776.91 K)

11 بررسی وضعیت حاکمیت شرکتی در بانک های ایران با توجه به وضعیت اسناد بالادستی و هیات مدیره بانک ها
مرضیه نوراحمدی*؛ علی مهدوی پارسا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (521.89 K)

12 بررسی نقش استقرار حاکمیت شرکتی بر تحقق مدیریت بهینه منابع و مصارف در نظام بانکداری اسلامی
علی کتابچی*؛ مهدی معدنچی زاج
مشاهده مقاله | اصل مقاله (658.69 K)

13 تأثیر حاکمیت شرکتی و ویژگی های سهامداران بر عملکرد بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
محمد گویا*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (528.95 K)

14 تأثیرحاکمیت شرکتی بر خلق ارزش بانک‏ها (مورد مطالعه: بانک‏ها و موسسات اعتباری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
محمدعلی رضائی*؛ حشمت اله نظری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (633.87 K)

15 تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تسهیلات اعطایی نظام بانکی در ایران
کریم پناهی؛ سید احمد فخرالدین مبارکی؛ آرش کتابفروش بدری*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (604.51 K)

16 اصول حاکمیت شرکتی در نهادهای ارایه‌دهنده خدمات مالی اسلامی
کامران ندری؛ لیلا محرابی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (639.08 K)

17 شناسایی عوامل موثر بر عدم استقرار بهینه حاکمیت شرکتی و ارائه مدلی برای استقرار آن در نظام بانکی کشور
ایوب یزدانی انرجان*؛ غزاله لطیفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (692.58 K)

18 تأثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر تعامل بین ساختار مالکیت و مدیریت مصارف بانک ها
میر مرتضی موسوی*؛ قدرت قادری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (590.3 K)

19 رابطه بین ریسک اعتباری و حاکمیت شرکتی در سیستم بانکی ایران
فاطمه رضازاده کارسالاری*؛ اویس محرم اوغلی؛ محمد علی دهقان دهنوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (722.57 K)

20 مقایسه مدل‌های حاکمیت شرکتی در کشورهای توسعه یافته
ابراهیم آذرکمند*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (421.08 K)

21 تبیین استقرار حاکمیت شرکتی در نظام بانکی با تاکید بر بانکداری اسلامی
حسین جدی آتشگاه*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (382.35 K)

22 بانکداری اسلامی و بررسی استقرار حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی کشور
سیدصادق مسرور*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (560.41 K)

23 بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی درگرایش سهامداران بانک-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مهرزاد علیجانی*؛ علی نجفی مقدم؛ فاطمه صحرایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (628.61 K)

24 ارزیابی ارتباط حاکمیت شرکتی با عملکرد مالی (مورد مطالعه : بانک ملی)
سلمان عباسی راد*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (683.05 K)

25 مدیریت منابع و مصارف در نظام بانکی با رویکرد اختیارات طبیعی
رسول خوانساری*؛ مستوره رضوانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (376.42 K)